Ιδιωτικοτητα

Αυτή η πολιτική καλύπτει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται από την ιστοσελίδα της Maniano.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου:

  • Να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή αιτήματα που υποβάλατε
  • Παρέχουμε υπηρεσίες όπως η υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Να επεξεργαζόμαστε αιτήματα που υποβάλετε σε εμάς
  • Να χορηγούμε ή εκπληρώνουμε με τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με οποιαδήποτε συμφωνία έχετε μαζί μας
  • Να προβλέπουμε και να επιλύουμε προβλήματα με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς
  • Δεν μοιραζόμαστε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με κανένα άλλο μέρος

Αυτή η πολιτική ισχύει για το Maniano.com.

Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές άλλων δικτυακών τόπων, ακόμη και αν:
Επισκεφθήκατε στην ιστοσελίδα τρίτου μέρους χρησιμοποιώντας συνδέσμους από τον ιστότοπό μας, ή
Συνδέσαμε τον ιστότοπό μας από έναν ιστότοπο τρίτου μέρους
Σας συνιστούμε να ελέγξετε την πολιτική κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε και να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο ή τον χειριστή αυτού του ιστότοπου εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας, επικοινωνήστε με: info@maniano.com

GDPR και Maniano.com

O Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, GDPR (General Data Protection Regulation) τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 για όλες τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. και αφορά τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η κάθε επιχείρηση.
Η Maniano είναι απολύτως αφοσιωμένη στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Maniano και τηρεί διαδικασίες που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι συνεργάτες (συλλογικά καλούμενοι Χρήστες δεδομένων), οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διατηρεί η Maniano ή που διατηρούνται για λογαριασμό της, είναι πλήρως ενήμεροι και τηρούν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Γενικού Κανονισμου για την Προστασία των Δεδομένων.